Informace o publikaci

Agregační odpověď netopýrů na gradaci škůdců hospodářského lesa

Autoři

BLAŽEK Ján KONEČNÝ Adam KULFAN Ján BARTONIČKA Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Mezi členovci jsou motýli hlavními zemědělskými a lesními škůdci v mnoha částech světa a Evropě dokonce reprezentují většinu druhů. Mnoho z nich má ekonomický význam jako škůdci plodin, užitkových rostlin nebo skladovaných produktů. Zaměřujeme se na dva druhy píďalek, které působí lokální žíry na listnatých stromech během dubna a května, Operophtera brumata a Erannis defoliaria. Většina druhů letounů vykazuje oportunistické chování a očekáváme, že vybrané druhy budou na jaře přecházet na nejdostupnější kořist, tedy na housenky píďalek. Housenky jsme vzorkovali během jara a dospělce na podzim, abychom určili úroveň výskytu škůdců na studovaných lokalitách. Na dvou lokalitách s výskytem housenek a jedné kontrolní jsme sledovali letovou aktivitu od 15. dubna do 25. května 2017, kdy počet housenek dosáhl vrcholu. Letová aktivita sběračů (Myotis nattereri a M. bechsteinii) a dalších dvou druhů netopýrů, kteří lovecké strategie kombinují (Plecotus auritus a P. austriacus), byla zaznamenávána automatickými detektory. Na obou lokalitách s výskytem píďalek jsme během gradace housenek zjistili významné zvýšení letové aktivity všech sledovaných druhů netopýrů. Nezaznamenali jsme žádné významné zvýšení aktivity na kontrolní lokalitě. Na základě našich výsledků lze potvrdit, že netopýři jsou schopni agregační odpovědi na lokalitách s vysokým počtem škůdců, čímž by mohli přispět k jejich kontrole. Tento projekt byl součástí specifického výzkumu na Masarykově univerzitě (MUNI/A/1436/2018).