Informace o publikaci

Bohseite-bavenite from intragranitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton

Název česky Bohseit-bavenit z intragranitických NYF pegmatitů třebíčského plutonu
Autoři

ZACHAŘ Adam ŠKODA Radek

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Bavenit a bohseit jsou berylliosilikáty s obecným vzorcem Ca4Be4-xAlxSi9O24+x(OH)4-x. Ačkoli je bavenit (x=2) rozšířeným a dlouho známým minerálem Be granitických pegmatitů, kde je přítomen jako hydrotermální produkt zatlačení berylu, bohseit (x=0), byl popsán teprve v poslední dekádě. Bavenit-bohseit s 2.95-3.85 apfu Be z NYF pegmatitů třebíčského plutonu v České republice aktuálně patří mezi bohseit nejchudší Al. Typické minerální asociace a složení jsou spjaty se složením primárních fází: a) žilky a výplně bavenitu-bohseitu v primárním berylu (+ vzácný Mg-bazzit) b) ojedinělé zatlačení milaritu c) lemy, žilky a pseudomorfózy po helvínu-danalitu d) žilky a pseudomorfózy po fenakitu Co se týče zastoupení Al, lze pozorovat klesající trend od bavenitu-bohseitu po berylu k Al-chudému bohseitu po fenakitu. Chemické složení bavenitu-bohseitu odráží chemické složení zatlačovaných primárních minerálů v místních podmínkách s nízkou aktivitu Al.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info