Informace o publikaci

Komunitní plánování v Jihomoravském kraji : zkušenosti, přínosy, rizika

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Přehledový příspěvek shrnuje rozvoj sociálních služeb od roku 1990. Podrobněji diskutuje praxi v oblasti plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, význam posilování participace občanů na rozhodování o nastavení lokální sítě sociálních služeb a význam metodické podpory tohoto procesu.