Informace o publikaci

Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva

Autoři

SELUCKÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obchodněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova consumer protection
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá možnými dopady transpozice nové směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží do českého soukromého práva, a to zejména v kontextu možné a vhodné transpozice do občanského zákoníku.