Informace o publikaci

Úloha nálezů smíšených rozhodčích komisí v soudobé mezinárodní investiční arbitráži

Autoři

NOVÝ Zdeněk

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Přednesený příspěvek se zabýval validitou argumentace nálezy smíšených rozhodčích komisí, jejichž činnost sahá až do poloviny 18. století pro rozhodování v současné mezinárodní investiční arbitráži.