Informace o publikaci

Quo Vadis Marriage?

Autoři

KORNEL Martin ZATLOUKALOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018 Part I. Marriage for all?
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Manželství je právní konstrukce, která umožňuje dvěma fyzickým osobám učinit svůj zejména citový vztah právem uznaný, a současně zakládá jejich vzájemná práva a povinnosti. Obsah práv a povinností manželů se v různých státech může podstatně lišit, a to i v rámci států evropských. Odlišné přístupy panují i k požadavkům na osoby způsobilé uzavřít manželství. Tento příspěvek je zaměřen na podmínky týkající se pohlaví těchto osob, tedy, zda je vstup do manželství umožněn pouze osobám odlišného pohlaví, nebo je toto otevřeno i pro osoby pohlaví stejného. Regulace této otázky může být dána zákonem nebo, jak tomu v některých zemích je, ústavním zákonem. Od úrovně zakotvení se odvíjí možná forma změny podoby manželství, tedy, zda je možná rozhodnutím ústavního soudu, či pouze z vůle zákonodárného orgánů, příp. referendem. V některých evropských státech pozorujeme tendenci k otevírání manželství párům stejného pohlaví, v jiných naopak tendenci k ochraně manželství jako svazku osob odlišného pohlaví na ústavní úrovni. Je otázkou, kam bude vývoj směřovat v budoucnu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info