Informace o publikaci

Autonomie vůle stran vs. intervence soudů

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova arbitration - UNCITRAL Model Law - party autonomy - limitation
Popis Moderní rozhodčí řízení je postaveno na vzájemném spolupůsobení principu autonomie vůle a vymezení role soudů, pokud jde o intervenci směrem k rozhodčímu řízení. Definici role soudu v rozhodčím řízení vymezuje Vzorový zákon UNCITRAL (Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodním rozhodčím řízení 1985, doplněný v roce 2006) ve svém článku 5. Příspěvek analyzuje tuto pozici v různých fázích rozhodčího řízení z pohledu českého práva na mezinárodní i národní úrovni.