Informace o publikaci

Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice

Autoři

KREJČOVÁ Elena STALYANOVA Nadezhda

Druh Učebnice
Citace
Popis Cvičebnice Bulharské texty kpřekladatelskému semináři, část 3. Cvičebnice bude sloužit studentům, kteří studují bulharštinu vmagisterském programu na hodinách praktického jazyka a v rámci překladatelských seminářů. Tato studijní pomůcka je zaměřena na procvičování lexika znejrůznějších oblastí – pojišťovnictví, financí, rodinného práva, sportu, techniky atechnologií, ekologie, mediální politiky, zemědělství adalších, přičemž dodržuje tematické dělení použité vjednotlivých kapitolách příručky Bulharské texty kpřekladatelskému semináři, část 3.