Informace o publikaci

Obraz cara v Puškinově poémě Měděný jezdec jak ospecifické vidění obrazu ruského světa

Autoři

DOHNAL Josef

Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek analyzuje sémantické konotace spojené se zobrazením postav Petra I. a Alexandra I. Pavloviče v poémě A. S. Puškina Měděný jezdec. Pečlivý náhled umožňuje dospět k závěru, že Puškin zobrazuje Petra jako velkého budovatele, který je však necitlivý, samovládný a konfrontační vůči okolí a nepřátelům, zatímco Alexandr I je líčen v řadě ohledů jako Petrův protiklad, ačkoli místo a moc cara nejsou ani v jednom případě zpochybněny. Puškin tak vytváří obraz ruské společnosti jako podřízené carovi, avšak požaduje od cara jiné než autokratické vlastnosti.