Informace o publikaci

Obraz cara v Puškinově poémě Měděný jezdec jak ospecifické vidění obrazu ruského světa

Autoři

DOHNAL Josef

Druh Článek ve sborníku
Konference Acta Rossica Tyrnaviensis IV. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova A. S. Pushkin; The Bronze Horseman; Peter the I; Alexander the I; the qualities of the tsar; the picture of the Russian world;
Popis Příspěvek analyzuje sémantické konotace spojené se zobrazením postav Petra I. a Alexandra I. Pavloviče v poémě A. S. Puškina Měděný jezdec. Pečlivý náhled umožňuje dospět k závěru, že Puškin zobrazuje Petra jako velkého budovatele, který je však necitlivý, samovládný a konfrontační vůči okolí a nepřátelům, zatímco Alexandr I je líčen v řadě ohledů jako Petrův protiklad, ačkoli místo a moc cara nejsou ani v jednom případě zpochybněny. Puškin tak vytváří obraz ruské společnosti jako podřízené carovi, avšak požaduje od cara jiné než autokratické vlastnosti.