Informace o publikaci

Metodika chemie 8. ročník, Společenství praxe chemie I

Autoři

SOLÁROVÁ Marie TRNOVÁ Eva ČAJAN Michal LUBOJACKÁ Martina

Rok publikování 2019
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem metodiky pro učitele je, jak v obecné rovině seznámit žáky se složením vody, jejími vlastnostmi, druhy vod, výskytem jednotlivých druhů vod, nezbytností vody pro život na Zemi. Jedná se o velmi široké téma, které je možno zařadit i v rámci Průřezových témat (Environmentální výchova, Mediální výchova). Téma VODA je zpracovatelné pomocí různých vyučovacích metod, a to jak klasických (vyprávění, výklad, laboratorní cvičení), tak moderních vyučovacích metod (BOV, projektová metoda). Pojednání o vodě je téma s vysokou aplikovatelností v praxi. Žákům je pojem znám, s vodou lze experimentovat i v rámci tzv. domácích pokusů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info