Informace o publikaci

Přístup k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech

Autoři

SKLÁDALOVÁ Denisa SMUTNÁ Veronika

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova access to information; decision-making of criminal courts; Act on Free Access to Information
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá možnými způsoby přístupu k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech. Analyzuje přitom postupy podle trestního řádu, podle zákonů ukládajících poskytování informací o činnosti soudů a podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Trestní řád předpokládá informování veřejnosti primárně prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, a to obecně o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Vzhledem k zásadě veřejnosti hlavního líčení a veřejného projednání je zásadně dovolena přítomnost veřejnosti při projednávání trestních věcí, a to včetně možnosti za určitých podmínek pořizovat z jednání záznam. Zákonem stanovenému okruhu osob přísluší rovněž právo nahlížet do trestního spisu, avšak pro osoby na řízení nijak nezainteresované (např. shromažďující data pro účely výzkumu) je tento způsob přístupu k informacím v režimu trestního řádu nevyužitelný. Kdokoli může získat informace na základě povinného zveřejnění Nejvyšším soudem či Ústavním soudem, avšak je třeba vzít v úvahu, že příslušné zákony těmto soudům neukládají zveřejnění kompletní rozhodovací činnosti (jejich či nižších soudů). Jiný okruh omezení (informace o probíhajícím trestním řízení a informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků) vyplývá ze zákona o svobodném přístupu k informacím, jakkoli jejich uplatnění v praxi nemusí být s ohledem na dosavadní judikaturu zrovna neproblematické. Patrně i proto je aktuálně Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR projednávána novela, která by měla zákon zpřesnit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info