Informace o publikaci

J. R. R. Tolkien a pohádka

Autoři

NOVÁKOVÁ Luisa

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřil na díla J. R. R. Tolkiena, která napsal intencionálně pro děti. Zhodnotil jejich význam a místo v autorově tvorbě.