Informace o publikaci

Možný rozpor principu 3E a ochrany hospodářské soutěže v oblasti (ICT) veřejných zakázek

Autoři

SVOBODA Jan

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Právní úprava zadávání veřejných zakázek směřuje k zajištění hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků (jedná se o tzv. princip 3E). Vedle tohoto cíle je však přítomen ještě cíl druhý, a to zajištění hospodářské soutěže. Zatímco ve většině případů nečiní jejich koexistence potíže (neboť jedním se obecně dosahuje druhého), v případě vyvstání proprietárního uzamčení je třeba nezřídka rozhodnout, kterému z nich má být dána přednost. Příspěvek pojednává o střetu výše uvedených cílů a vybraných problémech, které obvykle kladený důraz na hospodářskou soutěž (coby významný nástroj rozvoje vnitřního trhu EU) obecně způsobuje. Zároveň jsou v něm navržena i možná řešení těchto problémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info