Informace o publikaci

Prostředky komunikační strategie účinkujících v pořadu GEN

Autoři

ŽVAKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1417/3907/1854-1/0#preview
Klíčová slova intensification; communication strategies; mitigation; broadcast journalism; speech structure
Popis Cílem příspěvku je zachytit a doložit vybrané jevy podílející se na komunikačních strategiích čtyř účastníků pořadu GEN (Galerie elity národa) z počátku roku 2017. Východiskem práce je jazyková analýza jejich mluvených projevů sloužící k (a) nalezení prostředků a technik modifikujících význam, (b) uchopení vztahu denotace vs. konotace a (c) popisu mitigačních strategií. Analýza je primárně zaměřena na jevy lexikální, větné a nadvětné (intenzifikace, kontextová platnost, strukturování výpovědi). Jazykové prostředky jsou hodnoceny zejména z hlediska funkce, následně srovnávány a, je-li to možné, zobecňovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info