Informace o publikaci

Mykotická keratitida

Autoři

ZEMANOVÁ Markéta VLKOVÁ Eva

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Autoři prezentují kazuistiku pacientky s mykotickou keratitidou (etiologicky plíseň Fusarium sp.), která vstupně komplikovaná bakteriální superinfekcí (Acinetobacter ursingii a aerobně sporulující mikroby) s prolongovaným hojením. Tato keratitida byla komplikací nošení kontaktních čoček.