Informace o publikaci

Motivování k učení se němčině z pohledu žáků a učitelů.

Autoři

FUKOVÁ Petra

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Motivace k učení je afektivním faktorem významně ovlivňujícím proces učení a jeho úspěšnost, přičemž je ovlivňována mnohými dalšími vnějšími i vnitřními faktory. Významný podíl na motivaci žáka je připisován učiteli. Příspěvek popisuje kvalitativní studii realizovanou na třech českých gymnáziích tematizující možnosti podpory motivace žáků k učení se německému jazyku učitelem, přičemž se zaměřuje na srovnání názorů žáků a učitelů na problematiku motivování a diskutuje variabilitu motivování.
Související projekty: