Informace o publikaci

Hands-on Media Art Theory

Název česky Praktická teorie mediálního umění
Autoři

HORÁKOVÁ Jana MUCHA Jiří SZŰCSOVÁ Monika FRANC Adam IVIČIČ Martina STAUDEK Tomáš JOHÁNEK Filip

Druh Uspořádání výstavy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výstava studentských prací a výzkumných projektů studijního programu Teorie interaktivních médií na mezinárodním festivalu Ars Electronica. Studijní program Teorie interaktivních médií je ovlivněn sbližováním umění a teorie nových médií. Jeho kurikulum zahrnuje několik předmětů, které poskytují studentům praktické zkušenosti s novými médii jako nástroji kreativity. Cílem je seznámit je s „logikou, slovní zásobou a gramatikou“ médií, se kterými umělci jednají. Výstava ukazuje vybrané výstupy praktických přednášek mediálního umění. Kromě toho jsou představeny dva příklady výzkumných projektů „out of the box“, které se nacházejí na hranici teorie mediálního umění, praxe a kurátorství.
Související projekty: