Informace o publikaci

Normativní základy principu dělby moci

Autoři

BAROŠ Jiří DUFEK Pavel

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Přestože dělba moci představuje normativní i institucionální páteř liberálních demokracií, soudobá politická a konkrétně demokratická teorie se jím až donedávna zabývala jen okrajově a povrchně – na rozdíl od teorie ústavní, jež je ovšem pro změnu víceméně netknutá odbornými diskusemi v teorii demokratické. Baroš a Dufek v kapitole nejprve rozebírají dvě základní racionále dělby moci – negativní (omezující) a pozitivní (umožňující) – a zastavují se u tří typů zdůvodnění pro druhé jmenované racionále, které přibližně odpovídají třem základním způsobům zdůvodnění legitimity politického rozhodování (input, output a throughput) a které nevyhnutelně provazují uvažování o dělbě moci s normativní politickou teorií. Dále ukazují, že princip dělby moci sestává ze čtyř komponentů – oddělení institucí, oddělení funkcí, personální nekompatibilita a brzdy a protiváhy, přičemž argumentují, že poslední jmenovaný jakožto vyvažující, „provazující“ a tudíž umožňující prvek předpokládá první tři (separacionistické čili omezující prvky). S takto připraveným konceptuálním aparátem se Baroš s Dufkem následně zaměřují na dvě důležité výzvy jak dělbě moci samotné, tak jejím prostřednictvím liberální demokracii nejen ve střední Evropě – totiž vzestup nevolených aktérů (mezi něž patří mimo jiné administrativa včetně různých typů státních agentur, stejně jako ústavní i běžné soudy) a vlnu populismu, které na liberální demokracii tlačí obrazně řečeno z protilehlých stran. Podle některých autorů a autorek komentovaných ve čtvrté kapitole lze dokonce současný populismus chápat v prvé řadě právě jako výraz frustrace z technokratických a depolitizujících tendencí současných liberálních demokracií. Obecný závěr kapitoly zní, že vzhledem ke komplexní vnitřní logice dělby moci není vhodné konstruovat nějakou její univerzální, všudeplatnou šablonu, což na druhou stranu otevírá prostor pro plodnou výměnu mezi politickou/demokratickou teorií, ústavní teorií a empiricky posazenými sociálními vědami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info