Informace o publikaci

Why We Should move from Rorty to "Rortwey"

Název česky Proč bychom se měli přejit od Rortyho k "Rortweymu"
Autoři

ŠÍP Radim

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola analyzuje vztah děl dvou nejvýznamnější představitelů pragmatismu - Richarda Rortyho a Johna Deweyho. Zabývá se jimi jak na úrovni obsahu (jejich porozumění funkce metafyziky, tak jejich historického významu ve vztahu k vývoji americké filozofie a ke jejich literárnímu stylu. Analýza ukazuje, že Rortyho dílo stále stojí na některých nešťastných východiscích analytické filozofie. Především na jejím důrazu na vědomí a jazyk. Naopak Deweyho přístup lze podstatně snadněji vztáhnout k výsledkům současných výzkumů kognitivních věd druhé generace a neurobiologie. Díky této skutečnosti, je Deweyho dílo, které bylo vytvořeno během první poloviny, v souladu s moderní vědou a teorií systémů mnohem více než mladší dílo Rortyho. Přesto Rorty psal nádherným a jasným stylem a v tomto aspektu je mnohem více čtené. V závěru autor s lítostí poznamenává, že by bylo skvělé, kdyby oba velikáni amerického filozofie mohli splynout v "Rortweye".