Informace o publikaci

Anna Komnene'nin Iskit Savaşi Anlatisi.

Název česky Text Anny Komnény týkajúci sa vojny proti Skýtom
Autoři

MEŠKO Marek

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Oguz-Türkmen Araştirmalari Dergisi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://dergipark.org.tr/tr/pub/otad/issue/51620/657379
Klíčová slova Byzantium; Pechenegs; medieval; nomads; Alexias; warfare
Popis Dielo Alexias napísané Annou Komnénou je veľmi dobre známe väčšine bádateľov v oblasti dejín Byzantskej ríše. Občas sa stáva dôvodom kontroverzných diskusií (naposledy v súvislosti s "plným" autorstvom byzantskej princezny), ale aj napriek tomu predstavuje cenný zdroj informácií. V tomto príspevku si kladiem za cieľ ukázať do akej miery sú informácie, ktoré sú v Alexiade obsiahnuté v spojitosti s vojnou Alexia Komnéna (1081-1118) proti Pečenehom (Skýtom), presné a detailné. Taktiež sa zčasti zaoberám chronologickými otázkami, pretože tie občas text znejasňujú, a zťažujú umiestnenie konkrétnych historických udalostí späť do ich správneho kontextu. V Anninom texte nájdeme mnoho nedokonalostí podobného typu, preto je dôležité znovunastoliť jasnú chronologickú postupnosť udalostí. V závere sa nachádza krátky popis priebehu vojny proti Pečenehom, ktorý je podložený závermi z predchádzajúcich častí tohto príspevku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info