Informace o publikaci

XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury

Autoři

NOVÁKOVÁ Ester ZABLOUDIL PECHNÍK Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 14. 3. 2019 účastnili posluchači magisterského a doktorského studia. Jazykovou komunikací se zabývá příspěvek Kateřiny Žvakové (Prostředky komunikační strategie účinkujících v pořadu GEN), didaktickým využitím reklamy příspěvek Pavlíny Zouharové (Reklama v učivu českého jazyka na 2. stupni ZŠ). S výukou žáků s odlišným mateřským jazykem souvisejí příspěvky Radima Ošmery (Zvuková stránka češtiny nerodilých mluvčích), Veroniky Tinkové (Pracovní listy pro výuku českého jazyka bilingvních žáků 6.–9. třídy) a Věry Šimkové (Adaptovaná četba v českém prostředí). Na dětského diváka je zaměřen příspěvek Miroslava Jindry (Metodologie výzkumu dětského divadelního publika na příkladu inscenace Vinnetou), sborník uzavírají literárněvědné příspěvky Kateřiny Tesařové (Motivy smrti v básnických prvotinách Jiřího Karáska ze Lvovic a J. H. Krchovského) a Ondřeje Pechníka (Obraz izraelsko-palestinského konfliktu v díle Tomáše Kolského).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info