Informace o publikaci

The Road to October 28, 1918. The Idea of Czechoslovak Statehood

Název česky Cesta k 28. říjnu 1918 – idea československé státnosti
Autoři

ČAPKA František

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.ped.muni.cz/whis/journal-11-1-2019.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2019-004
Klíčová slova the idea of a Czechoslovak state; statehood; a liberal democratic state; ethnic nations; state independence; republic
Popis Československá státnost se postupně formovala od poloviny 19. století, kdy přes úvahy F. Palackého a F. L. Riegera dospěla v průběhu světové války do konkrétní podoby nového státního útvaru. Vznikala jak na bojištích, kdy za nový samostatný stát bojovaly legie, tak především diplomatickým úsilím zahraničního odboje našich předních politiků a budoucích státníků. Byla to právě Masarykova idea československého státu, která našla v říjnu 1918 svou realizaci. Masaryk sledoval vytvoření liberálně demokratického státu dle švýcarského vzoru, ovšem se dvěma etnickými národy, v němž by všichni občané bez rozdílu národností, rasy či náboženství měli mít rovnoprávné postavení.