Informace o publikaci

Lidé od šibenic. Přínos antropologie při výzkumu kosterních pozůstatků popravených osob a sebevrahů

Autoři

PĚNIČKA Robin

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Lidské kosterní pozůstatky představují významný pramen při zkoumání minulých populací. V rámci našeho výzkumu jihomoravských popravišť byly provedeny čtyři ucelené archeologické výzkumy, ze kterých byl získán početný antropologický kosterní materiál. Celkem bylo prozkoumáno 5 405 lidských kostí, které byly různě dochovány (od pouhých zlomků jednotlivých kostí po kompletní kosti a lebky). Antropologický výzkum se zaměřil na hodnocení stavu zachovalosti, na odhad minimálního počtu jedinců, odhad základních demografických determinantů (pohlaví, věk, výška postavy), na patologické změny a na stopy násilí související s výkonem hrdelního trestu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info