Informace o publikaci

14. zimní konference / workshop "SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ"

Autoři

KADEČKA Stanislav MAREK David

Rok publikování 2020
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis 14. ročník naší konference / workshopu usiloval se opětovně být tradičním inspirativním odborným setkáním okolo stopadesáti právních expertů z celé České republiky v Jihlavě, tentokrát již na sklonku února. Hrdě a s pokorou navázal na nepřerušenou úspěšnou sérii započatou již v roce 2007. Nic se neměnilo na tom, že na tomto fóru (i v roce 2020) významní představitelé jednotlivých složek veřejné moci v České republice, jakož i elitní představitelé doktríny veřejného práva, účastníkům přednesli svá poselství, poznatky a zkušenosti a následně otevřeně diskutovali. Kromě samotného správního řádu jako kodexu činnosti veřejné správy, jenž má – obdobně jako naše konference / workshop – za sebou již přes čtrnáct let své aplikace (jakož i několik – tu více, tu méně zdařilých – novelizačních zásahů), a souvisejících zvláštních procesních úprav (které frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo v praxi – nejen územní – veřejné správy) byl v roce 2020 program posléze opět věnován jednak pohledu (především správní) justice na veřejnou správu a správní řád, resp. „vztahům“ správního řádu a soudního řádu správního, jednak – při příležitosti 20 let od přijetí trojice „nových“ zákonů o územní samosprávě – (obecným, nadčasovým, i vysoce aktuálním) otázkám místní a regionální samosprávy, a to vše tradičně především (avšak zdaleka ne jen) s důrazem právě na územní veřejnou správu v České republice. Akce se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Ing. Kláry Dostálové a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Stálým odborným garantem a předsedajícím je JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (KVB advokátní kancelář, Legislativní rada vlády České republiky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info