Informace o publikaci

GRAPHENE NANOSHEETS SYNTHESIZED IN MICROWAVE PLASMA AND LIQUID EXFOLIATED GRAPHENE: STRUCTURAL CHARACTERIZATION STUDY

Logo poskytovatele
Název česky Studium struktury grafénu připravého v mikrovlnném plazmatu a exfoliováného v kapalině
Autoři

JURMANOVÁ Jana JAŠEK Ondřej TOMAN Jozef ŠNÍRER Miroslav KUDRLE Vít

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference NANOCON 2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.nanocon.eu/en/
Klíčová slova Graphene; electrochemistry; sensor; microwave plasma
Přiložené soubory
Popis Grafénové nanomateriály připravené exfoliací z kapalin a v mikrovlnném plazmatu rozklad ethanolu byly studovány pomocí skenovací elektronovou mikroskopií (SEM), Ramanovou spektroskopií a rengetovou prášková difrakcí (XRD). Oxid grafénu (GO) a redukovaný oxid grafénu (r-GO) připravený exfoliací se skládal z několika typů struktur - tenkých vloček o tloušťce 10-15 nm a délce několika mikrometrů a grafitových struktur, velikosti 100 mikrometrů, s neúplně zcela exfoliovanými grafenovými vrstvami. Grafenové nanosheety připravené v mikrovlnném plazmovém hořáku (MWGN) byly několik nm tlusté a měli obdélníkový tvar o velikosti několika stovek nanometrů. Kontaminace prvky S, Mn a K byla detekována analýzou EDX ve vzorcích GO a r-GO. Podobně byl Fe detekován v MWGN. Tato kontaminace byla ve všech případech způsobena procesem syntézy. Ramanova spektroskopicke ukázala přítomnost D (1360 cm-1) a G (1580 cm-1) pásu a 2D pásu (2690 cm-1) a D + G (2920 cm-1) v naměřeném spektru. Poměr intenzity ID/IG byl 2,2 a 2,5 pro vzorky GO a r-GO. Grafenové nanosheety vykazovaly poměr ID/IG 0,5 a vysokou intenzitu 2D píku na vlnočtu 2690 cm-1. XRD analýza odhalila grafitovou strukturu, grafitový pík (002), všech vzorků a přítomnost kontaminace (Fe, interkalační sloučeniny) v souladu s výsledky analýzy EDX. XPS analýza potvrdila výsledky XRD a Ramanovské spektroskopie a poměr sp2 / sp3 píku uhlíku v C1s spektru se zvyšoval s klesajícím poměrem intenzity ID/IG.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info