Informace o publikaci

Promoting Learner Autonomy in Classes of Business English using Quizlet

Název česky Podpora autonomie s pomocí aplikace Quizlet v seminářích obchodní angličtiny
Autoři

VÁCLAVÍK Ladislav

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Příspěvek se týká implementace různých nástrojů a strategií, díky nimž může učitel zvýšit povědomí žáků o autonomii v oblasti osvojování slovní zásoby, učení a strategií učení. Bude představen a popsán koncept aktivity „business news“, jakož i využití nástroje Quizlet. Uvedené postupy jsou v závěru zhodnoceny – jak z pohledu učitele, tak studentů – a nastíněny jejich možné budoucí úpravy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info