Informace o publikaci

Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe

Název česky Vedení učících se sítí ve vzdělávání. Teoretický rámec a perspektiva ředitelů škol napříč Evropou
Autoři

LAZAROVÁ Bohumíra POL Milan LELIEUR Ruud SCHELFHOUT Wouter VANHOOF Jan VANLOMMEL Kristin BREJC Mateja ERČULJ Justina HORTLUND Torbjorn MALMBERG Kristina DEVLIN Linda MORGAN-GUTHRIE Rachel WALLIS Tracy CEBRIÁN Daniel CEBRIÁN Manuel

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Popis Text je jedním z hlavních výstupů projektu Leading Learning by Networking (projekt Erasmus+). Studie pojednává o řízení učících se sítí ve školách s ohledem na jejich poslání v kontextu rostoucí rozmanitosti ve školách. Text se skládá ze tří hlavních částí. První z nich má teoretický charakter, pojednává o pojmu profesionálních učících se sítí a o faktorech, které takový způsob spolupráce ve školách usnadňují. Pozornost je věnovaná také roli ředitelů škol při vytváření a podpoře učících se sítí. Ve druhé části textu jsou shrnuty výsledky kvalitativního šetření, jehož cílem bylo skrze rozhovory poznat některé aspekty síťování ve vybraných školách v partnerských zemích. Třetí část studie nabízí data z dotazníkového šetření zaměřeného na zkušenosti a potřeby ředitelů škol v řízení učících se sítí. Publikace je určena zejména ředitelům škol, učitelům, školským politikům, školním konzultantům, studentům učitelských oborů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info