Informace o publikaci

Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium

Autoři

PRŮCHA Petr

Rok publikování 2020
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní vědy, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.