Informace o publikaci

Sustainable practices in rural tourism - a case study from Třeboňsko region

Název česky Praxe udržitelnosti ve venkovském cestovním ruchu - případová studie z Třeboňska
Autoři

KUBÍČKOVÁ Helena

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Kvůli neustálému tlaku na udržitelnost v posledních desetiletích vzniklo několik nových typů cestovního ruchu považovaných za ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Jedním z nich je venkovský cestovní ruch. Tento typ cestovního ruchu, charakterizovaný jako přírodně orientovaný, zahrnuje širokou škálu turistických atrakcí a aktivit, které se odehrávají v zemědělských nebo mimoměstských oblastech (Oriade & Robinson, 2017). Venkovský cestovní ruch se tedy týká základních turistických služeb (ubytování, stravování), objevování místních produktů a aktivit souvisejících s venkovským stylem života (Hall & Gössling, 2016). Aby se udržitelnost realizovala, měla by v ideálním případě nabídka venkovského cestovního ruchu optimalizovat své služby s ohledem na udržitelný regionální rozvoj. Zejména pokud strana nabídky provozuje své služby v blízkosti chráněné krajinné oblasti nebo v ní. Cílem této práce je analyzovat aktuální implementaci udržitelných nástrojů v podnikání u poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Na základě primárních dat shromážděných v roce 2018 dotazníkovým šetřením konferenční příspěvek odhaluje, zda 214 poskytovatelů turistických služeb z Třeboňska zařazených do vzorku implementuje do své činnosti elementární udržitelné nástroje, například jako je třídění odpadu a omezení pravidelných výměn ručníků v případě nabídky ubytování. Vzorek byl shromážděn prostřednictvím internetového výzkumu, speciálních katalogů a turistických brožur.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info