Informace o publikaci

The Rights of the Elderly in the Case-Law of the Constitutional Court of the Czech Republic from the Perspective of Old-Age Pensions

Název česky Práva starších osob v judikatuře Ústavního soudu České republiky z pohledu starobních důchodů
Autoři

ŠIMÁČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Yearbook of Public & Private International Law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access
Klíčová slova justiciability of social rights; old-age pensions; older persons
Popis Článek popisuje judikaturu Ústavního soudu České republiky, zabývající se otázkami práva na sociální zabezpečení ve stáří (starobních důchodů), tedy klíčovou tématikou práv starších osob. Práva starších osob obecně nejsou v judikatuře ÚS akcentována, avšak právě k tématice přezkumu ústavnosti zákonů upravujících problematiku starobních důchodů či jejich zdanění se ÚS opakovaně vyslovuje. Na úvod článek vymezuje téma práva na sociální zabezpečení ve stáří jako jedno z důležitých práv starších osob, dále pokračuje popis práva na sociální zabezpečení ve stáří jako jednoho ze sociálních práv zaručených v ústavním pořádku České republiky, a to včetně debaty o justiciabilitě (judikovatelnosti) sociálních práv. Poté pokračuje základní část článku, popisující jednotlivá rozhodnutí Ústavního soudu ČR včetně jejich kritiky ze strany odborné veřejnosti či soudců s odlišnými stanovisky. Závěrem pak je vedena úvaha o budoucích trendech sociálního zabezpečení ve stáří a jeho soudní ochrany.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info