Informace o publikaci

Dedikace a mecenát v českojazyčné knize druhé poloviny 16. století (1547-1600)

Autoři

PIŠNA Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Studia bibliographica Posoniensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.ulib.sk/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/
Klíčová slova dedication; paratexts; Czech-language book; 1547-1600; dedicatee; patron; patronage
Popis Příspěvek vychází z analýzy 393 dostupných textů dedikací českojazyčných tisků, které vznikly v rozmezí let 1547-1600. Upozorňujeme na zvyklosti spojené s dedikováním. Předně to byl osobní kontakt mezi dedikátorem a dedikantem. Dedikátor si vybíral vysoce postavenou osobnost či spřízněnou osobnost, které konvenoval obsah knihy a z něhož se v symbolické rovině stával ochránce vydaného díla. Ukázali jsme na důležitou provázanost literárního mecenátu se vzdělanostním mecenátem a komu byla českojazyčná kniha určena. Z narážek a zmínek lze vyvodit, že podstatná část české čtenářské veřejnosti byla determinována svou neschopností číst v jiném jazyce než svém rodném. Snahy některých intelektuálů, kteří byli nakloněni vzdělávání těchto čtenářů, však troskotaly na malém zájmu samotných intelektuálních elit se do takové činnosti zapojit. Z výzkumu dále vyplývá, že nelze operovat s dřívějším náhledem na osobu dedikanta a automaticky ho prohlásit za mecenáše či bibliofila.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info