Informace o publikaci

Robinia pseudoacacia-dominated vegetation types of Southern Europe: Species composition, history, distribution and management.

Autoři

VÍTKOVÁ Michaela SÁDLO Jiří ROLEČEK Jan PETŘÍK Petr SITZIA Tomasso MÜLLEROVÁ Jana PYŠEK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Science of the Total Environment
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719348491
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134857
Klíčová slova Black locust; comparative ecology; cultural ecology; invasion risk; vegetation mapping; vegetation classification
Popis Ukázali jsme, že regionální rozdíly v invazi, rozšíření, stanovištích a managementu akátu jsou dány jak místními přírodními podmínkami (podnebí a vlastnosti půdy, nízká konkurenceschopnost s původními stromy), tak socioekonomickými faktory (tradiční využití půdy). Na základě klasifikace 467 fytocenologických snímků jsme rozlišili pět širokých vegetačních typů, jež odrážejí gradient kontinentality. Porosty byly heterogenní a zahrnovaly 824 taxonů, přičemž pouze 5,8% se vyskytovalo ve více než 10% snímků, přičemž šlo hlavně o hemerobní generalisty mezofilních, na živiny bohatých a polostinných stanovišť. Nejběžnější byly suché ruderální porosty osídlující antropogenní stanoviště. Dlouhodobé pěstování představuje klíčový faktor, který řídí invazi akátu do přírodních stanovišť. Ta by měla být mírněna vhodným managementem s přihlédnutím k okolním stanovištím a změnou pěstebních postupů ve prospěch původních druhů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info