Informace o publikaci

Kombinace konsonantu s vokálem v českých slovech cizího původu

Autoři

BIČAN Aleš

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovo a Slovesnost
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova phonotactics; loanword; phonological corpus; Anglicism; expressive word
Popis Na základě korpusu více než 36 000 slov cizího původu a 33 000 slov domácího původu článek nabízí detailní popis a srovnání distribuce kombinací konsonantu s vokálem v češtině. Kombinace jsou probírány podle vokalické třídy. Existují jak kombinace typické pro cizí slova, tak kombinace typické pro slova domácí. V některých případech je tato typičnost predikovatelná z fonémů tvořících tyto kombinace (tj. z fonémů typických pro dané druhy lexika), ale zároveň existuje velké množství kombinačních typů, pro něž to neplatí. Článek uzavírá diskuze faktorů, které mohou ovlivňovat distribuci kombinací konsonantu s vokálem, jimiž jsou např. hláskové změny, frekvence fonémů, morfologické procesy či univerzální preference v kombinatorice konsonantu s vokálem. Zvláštní pozornost je věnována anglicismům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info