Informace o publikaci

Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí běžné základní školy

Autoři

ŠTIBRÁNYIOVÁ Marína

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Žák se sluchovým postižením v prostředí běžné základní školy může čelit celé řadě výzev. Tyto výzvy jsou spojeny jak s vnějšími tak vnitřními faktory, které na žáka působí a mohou ovlivňovat jeho úspěšnou cestu v rozvoji vzdělávacího i osobnostního potenciálu. Nelze nabídnout jednotný návod na to, jak vzdělávat dítě se sluchovým postižením. Lze však poukázat na specifika ve vzdělávacím procesu související s důsledky sluchového postižení, které dítě v různé míře ovlivňují. Znalost specifik ve vzdělávacím procesu žáka se sluchovým postižením umožňuje pedagogickým pracovníkům (učitel, asistent pedagoga, vychovatel v družině, volnočasový pedagog) užívat takové komunikační strategie a formu výuky, které pomohou vytvořit podnětné vzdělávací prostředí. Hlavní část výzkumu je věnována popisu vzdělávacího prostředí a definování vzdělávacích specifik u žáka se sluchovým postižením, který je na prvním stupni základní školy běžného vzdělávacího proudu. Dílčí část výzkumu využívá nabyté poznatky k tvorbě diagnostického materiálu, který doplní pedagogickou diagnostiku žáka se sluchovým postižením. Diagnostický materiál pomůže pedagogickým pracovníkům průběžně vyhodnocovat oblasti ovlivněny sluchovým postižením a proměňovat formu výchovně vzdělávacího procesu ve prospěch žáka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info