Informace o publikaci

Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace

Autoři

KAPUSTKA Katarína EIGNER Jan PARKMAN Marek REZAC Milan PŘICHYSTAL Antonín POKORNY Petr LISA Lenka PTAKOVA Michaela SVETLIK Ivo KOCAROVA Romana METLICKA Milan KOSTOVA Nikola

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Památky archeologické
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.pamatkyarcheologicke.cz
Doi http://dx.doi.org/10.35686/PA2020.1
Klíčová slova Late Palaeolithic; Mesolithic; lithics; mountain settlement; subsistence strategy; Sumava (Bohemian Forest)
Popis Hlavním cílem textu je prezentace poznatků o nově nalezených lokalitách v horském prostředí Šumavy. Během terénní části výzkumu v letech 2011–2019 bylo zjištěno 30 nových nalezišť, které je možné chronologicky zařadit do období pozdního paleolitu a mezolitu. Výzkum pravěkého osídlení horských oblastí Čech zůstával dlouho opomíjeným tématem. Přítomnost lovců-sběračů v horách v mezolitu dokládaly ojedinělé nálezy z Krušných hor a mnohem početnější z jihočeské části Šumavy. Tato studie prezentuje výsledky výzkumu, který probíhal ve třech vytipovaných oblastech, a to v povodí Roklanského potoka, horní Vltavy a Křemelné. Ukazuje se, že síť lokalit je v tomto prostoru poměrně hustá. Vzácně jsou doložena místa s pozůstatky intaktních situací, avšak chronologické zařazení většiny nalezišť se opírá pouze o různě početné soubory štípané industrie. Vzhledem ke zlomkovitosti získaného materiálu věnujeme prostor diskusi nad tím, do jaké míry je možné výsledky prospekce zasadit do širšího kontextu středoevropského mezolitického osídlení a předkládáme další úvahy o hustotě, charakteru a struktuře osídlení středoevropských pohoří.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info