Informace o publikaci

Migrace alkalických kovů ve zvětralinových profilech migmatitů ze svrateckého krystalinika a moldanubika

Autoři

BURIÁNEK David SOUKUP Martin IVANOV Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.5817/GVMS2020-13710
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-13710
Klíčová slova migmatite; alkali metals; weathering; Svratka Crystalline Unit; Moldanubicum
Popis Účelem této studie bylo charakterizovat čtyři půdní profily odvozené od migmatitů v křišťálové jednotce Moldanubicum a Svratka (východní část České republiky). Fyzikální i chemické zvětrávání biotitů na muskovit-biotit migmatity vedlo k vytvoření půdních profilů o tloušťce 80 až 100 cm. Silt (43–88%) byl dominantní frakcí ve všech studovaných půdních profilech. Zvětrávání migmatitu začalo nahrazením biotitu hydrobiotitem na chloritan a pokračovalo nahrazením plagioklasu kaolinitem. Na druhou stranu je K-živce méně ovlivněn sekundárními změnami a křemen je stabilní. Na základě studia chování vybraných alkalických kovů (Na, K, Rb) můžeme interpretovat mechanismus tvorby profilů zvětrávání. Nejvyšší stupeň zvětrávání indikuje půdní profil z lokality Rovné charakterizovaný snižujícím se obsahem K, Na a Rb směrem nahoru od mateřské horniny k A-obzoru. Půdní profily z lokalit Lipník a Zubří vykazují ve srovnání s Rovným vyšší podíl pískové frakce a nižší WIP (Weathering Index of Parker; > 50). Vertikální rozložení alkalických kovů v půdním profilu z lokality Štěpánovice naznačuje, že půdní profil byl upraven sekundárními svahovými pohyby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info