Informace o publikaci

Epistemic shifts and Baltic studies

Název česky Epistémické posuny a baltistika
Autoři

ŠEFERIS Vaidas

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V posledních letech lze pozorovat vývojovou tendenci, kdy očekávání studentů směřována k univerzitnímu studiu se výrazně liší od toho, co od studentů očekávají univerzitní učitelé: vzniká paradoxní situace, kdy vysoké filologické kompetence jsou studenty vnímána jako příliš složité: spokojili by se s mnohem jednoduššími, pragmatickými dovednostmi. To je podporováno také státní politikou vzdělání, která prosazuje především pragmatické aspekty vzdělání a studia. Filologie (v tomto případě baltistika) je tímto marginalizována, jelikož patří do oblasti abstraktního a nepragmatického poznání. Tak vzniká současná krize české baltistiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info