Informace o publikaci

Netradiční studenti : Role angažovanosti ve studiu

Logo poskytovatele
Autoři

NOVOTNÝ Petr JUHAŇÁK Libor RABUŠICOVÁ Milada KNOTOVÁ Dana BRÜCKNEROVÁ Karla

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Netradiční studenti představují důležitou skupinu univerzitních studentů a jejich angažovanost ve studiu proto může být považována za významný faktor ovlivňující současné univerzitní vzdělávání. Cílem příspěvku je přezkoumat roli angažovanosti ve studiu a vztah angažovanosti ve studiu k dalším proměnným u českých netradičních studentů studujících pedagogické obory. Převzaté škály poskytly užitečné nástroje k popisu populace studentů v terciárním vzdělávání; některé z nich jsou užity v českém prostředí poprvé. Angažovanost ve studiu měří devítibodová stupnice UWES-S (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker; 2002). Analýzy ukazují, že jak celá škála angažovanosti ve studiu UWES-S, tak i její tři subškály korelují s dalším škálami a proto mají značný potenciál vysvětlit různé aspekty průběhu studia sledovaných studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info