Informace o publikaci

Simplification of Administrative Procedure on the Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 Countries)

Název česky Zjednodušení správního řízení na příkladu České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska (země V4)
Autoři

POTĚŠIL Lukáš ROZSNYAI Krisztina OLSZANOWSKI Jan HORVAT Matej

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Administrative Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2076-3387/11/1/9
Klíčová slova administrative procedure; code of administrative procedure; simplifications; V4 countries; Poland; Slovakia; the Czech Republic; Hungary
Popis Článek pojednává o myšlence zjednodušení správního řízení na příkladu právní úpravy v Polsku, na Slovensku, v České republice a v Maďarsku. Tato právní úprava vychází ze stejného nebo podobného vývoje a právních podmínek. Obecnou právní úpravu správního řízení představuje tzv. správní řád. Existenci takového kodexu ve všech zmíněných zemích lze považovat za první krok ke zjednodušení. Pomocí výzkumných metod - dogmatických, normativních a zejména srovnávacích - zkoumá článek konkrétní příklady zjednodušení ve zmíněných zemích, které mají při řešení této otázky podobné přístupy. Tento článek zmiňuje možné názory (nebo adresáty) na potřebu zjednodušení i možná omezení této problematiky. V tomto smyslu možné omezení představuje ochrana veřejného zájmu a ochrana práv jednotlivců. Právní úprava správního řízení je komplikovaná. Ačkoli je každá právní úprava podrobně specifická, můžeme najít některá společná řešení, zejména právní úpravu zjednodušení. Takové výsledky tohoto článku mohou být užitečné (nejen) pro další srovnání v evropských zemích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info