Informace o publikaci

Terapeutické monitorování psychofarmak z pohledu klinického farmaceuta: doporučení versus praxe

Autoři

TAŠKOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Remedia
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
www http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Klinicka-farmacie/8-1xe.folder.aspx
Klíčová slova psychotropic drugs - TDM - psychiatric hospital - clinical pharmacy
Popis Tašková I. Terapeutické monitorování psychofarmak z pohledu klinického farmaceuta pracujícího v psychiatrické nemocnici: doporučení versus praxe. Remedia 2020; 30: 1–7. Terapeutické monitorování léčiv (therapeutic drug monitoring, TDM) se v České republice již zařadilo mezi běžná vyšetření, a to zejména v některých oborech. Tato metoda se stala jedním ze základních nástrojů individualizované léčby. Využívá stanovení koncentrace léčiva v krevní plazmě nebo séru k dávkové optimalizaci tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti léku s co nejnižším rizikem toxicity. Je prokázáno, že mezi pacienty při podání stejné dávky existuje ve farmakokinetice léčiv velká interindividuální variabilita. Součástí vyšetření TDM by měla být vždy i interpretace výsledku, ke které je potřeba znát mnoho proměnných. Psychiatrická onemocnění jsou v populaci velmi rozšířená a psychofarmaka patří k často předepisovaným léčivům, a to nejen v oboru psychiatrie. Metody TDM bývá v praxi rutinně využíváno pro optimalizaci dávek stabilizátorů nálady, méně pak při podávání antipsychotik a antidepresiv. Víme, že u velké části pacientů užívajících psychofarmaka se nedostaví optimální odezva na farmakoterapii i přes podávání vyšších dávek nebo mají při běžném dávkování výrazné nežádoucí účinky. Je chybou, že zejména v těchto případech nevyužíváme metody TDM častěji. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s praktickými aspekty TDM v běžném provozu psychiatrické nemocnice, a to z pohledu klinického farmaceuta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info