Informace o publikaci

Půda v právních vztazích: aktuální otázky

Autoři

TKÁČIKOVÁ Jana VOMÁČKA Vojtěch ŽIDEK Dominik BAHÝĽ Ján ČERŇANOVÁ Lucia DOLEŽALOVÁ Helena GREŠOVÁ Lenka HAK Jan HUNEŠ Karel CHALOUPKOVÁ Alena CHYBA Jaroslav JAKL Štěpán KOMÁROVÁ Kateřina KŘÍŽOVÁ Barbora MÁČAJ Ľudovít MICHALOVIČ Matúš MRKÝVKOVÁ Nikola MÜLLEROVÁ Hana PAVLOVIČ Maroš PERINGER Marek PROCHÁZKOVÁ Gabriela PRŮCHOVÁ Ivana RASHEVA Gulnur, K. SEDLÁČKOVÁ Hana SNOPKOVÁ Tereza VÍCHA Ondřej WEISSOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Publikace se zaměřuje na aktuální problémy ochrany půdy. Je rozdělena do čtyř komplexních a vzájemně souvisejících částí. První část publikace se zaměřuje na otázku důležitosti ústavní, respektive mezinárodní a evropské legislativy pro ochranu půdy. Také se věnuje problematice sběru, registraci a aktualizaci informací o půdě, které jsou nebo by měly být k dispozici státu a vlastníkům a uživatelům pozemků, pro efektivní a informované rozhodování. Problematika efektivního a udržitelného využívání území státu týkající se rozmanitosti soukromých a veřejných zájmů, jejichž propojení v zemi je nepochybné, je předmětem následující části publikace. Autoři postupně nastolují řadu následujících otázek o tom, jak je zajištěno udržitelné využívání území státu, tématech o zajištění budování území podle plánu a uvažování o konečné, i když nedostatečně zjevné, množství „živé“ půdy. Pak otázka, jak vyvážit ochranu vlastnických práv k půdě a poslední v neposlední řadě, jak zajistit, aby byly zásahy do půdního prostředí minimalizovány, pokud je zásah nezbytný. Třetí a čtvrtá část publikace se zaměřují na známý fakt, že půda degraduje, s výjimkou výstavby půdy ztrácí své produktivní a neproduktivní vlastnosti. Snahy o maximalizaci produkce a zisku bez ohledu na další propojení půdních ekosystémů se stávají významnou překážkou v boji proti změně klimatu. Neudržitelné využívání půdy vede k vyčerpání půdy, ztrátě úrodnosti, snížení produkce a dalšímu zhoršování degradace, aby se dosáhlo požadovaného množství produkce, což má další negativní důsledky. Třetí část publikace proto chápe půdu jako součást životního prostředí a jeho funkcí v obecném kontextu změny klimatu a v politickém a právním rámci, který ovlivňuje způsob jeho řízení. Následně se ve čtvrté části autoři zabývají samotným zemědělským managementem, jehož současná podoba je z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info