Informace o publikaci

From Stress to Psychopathology: Relationship with Self-Reassurance and Self-Criticism in Czech University Students

Název česky Stresem k psychopatologii: vztah se sebe-ujištěním a sebekritikou českých univerzitních studentů
Autoři

KOTERA Yasuhiro DOSEDLOVÁ Jaroslava ANDRZEJEWSKI Denise KALUZEVICIUTE Greta MAKOTO Sakai

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Mental Health and Addiction
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Odkaz na plný text
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11469-021-00516-z
Klíčová slova Stress; Self-inadequacy; Self-hate; Self-reassurance; Psychopathology;
Popis Psychologický stres se stal hlavním problémem, který potenciálně může vést k různým zdravotním problémům, včetně psychopatologie, jako je deprese a úzkost. Transakční model stresu a zvládání je zavedený model, který konceptualizuje stresující zážitky prostřednictvím vztahu člověk-prostředí. Cílem této průřezové studie bylo prozkoumat cestu od stresu k depresi / úzkosti se zaměřením na sebekritiku (neadekvátní self a nenáviděné self) a sebejistotu u českých studentů, kteří trpěli vysokou prevalencí problémů duševního zdraví. Výzkumný soubor 119 vysokoškoláků absolvoval škály: the Depression Anxiety Scale, Stress Scale-21, the Forms of the Self-Criticizing/Attacking & Self-Reassuring Scale. Byly provedeny korelační analýzy. Deprese, úzkost a stres byly pozitivně spojeny s nedostatečným a nenáviděným já. Nedostatečné já mělo větší dopad na vztah stresu a deprese / úzkosti než nenáviděné já a sebejisté já. Zjištění naznačují, že klinické léčbě může prospět zaměření na pocity nedostatečnosti, aby se zabránilo progresi stresu k psychopatologii. To je zvláště důležité, protože úroveň stresu globálně roste. Naše zjištění nabízejí vývoj Transakčního modelu a pomáhají odborníkům a pedagogům najít řešení na ochranu duševního zdraví českých vysokoškolských studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info