Informace o publikaci

Taxation of Instagram Influencers

Název česky Zdanění influencerů na Instagramu
Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Iuridica Lublinensia
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://journals.umcs.pl/sil/article/view/12369/pdf
Doi http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.339-356
Klíčová slova tax law; taxation; copyright; income; influencer; Instagram
Popis Tento vědecký článek se zabývá otázkami souvisejícími se zdaněním influencerů na Instagramu. Jeho hlavním cílem je definovat, jak by měly být příjmy influencerů zdaněny. K dosažení tohoto primárního cíle je vymezen dílčí cíl, kterým je uvedení seznamu (právních) smluv o spolupráci mezi marketéry a influencery. Potvrdila se hypotéza, že k řádnému zdanění příjmů influencerů není třeba přijímat nové specifické daňověprávní normy, alespoň ve vyspělých zemích. Všechny jurisdikce příjmy influencerů zdaňují. Vždy je třeba se zaměřit na obsah vztahu generujícího příjmy influencera, neboť je třeba vycházet ze zásady priority obsahu před formou. Daňová povinnost je ovlivněna pouze základem daně. Sazba daně a další strukturální složky daně zůstávají pro různé druhy příjmů stejné. Obecně platí, že pro influencera je vždy výhodnější, aby měl živnostenské oprávnění (aby byl podnikatelem), než zdaňovat své příjmy jako příjmy z autorských práv. Příjmy ze závislé činnosti na základě pracovněprávní smlouvy nebo příležitostné příjmy nejsou pro typického influencera pravděpodobné, navíc není zdanění tímto způsobem skutečně výhodné. Novost předkládaného výzkumu spočívá v tom, že dosud nebyly publikovány žádné vědecké články, které by se zabývaly pokrytou problematikou. Autor se domnívá, že článek má poznávací hodnotu pro vědu i praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info