Informace o publikaci

Friction cost approach methodology in pharmacoeconomic analyses

Název česky Metodika prístupu frikčných nákladov vo farmakoekonomických analýzach
Autoři

GREGA Dominik KOLÁŘ Jozef

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2021-3-11/metodika-pristupu-frikcnych-nakladov-vo-farmakoekonomickych-analyzach-127907
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CSF2021-3-107
Klíčová slova human capital; friction period; productivity loss; societal perspective; indirect costs
Popis Využití společenské perspektivy ve farmakoekonomických analýzách je široce diskutovaným tématem. Jedním ze základních problémů využívání společenské perspektivy je nejednotnost výpočtu nepřímých nákladů. V analýze se nejčastěji využívají dva přístupy k hodnocení nepřímých nákladů: Human capital approach (HCA) a Friction cost approach (FCA). Zatímco HCA má poměrně jasnou a jednoduchou metodiku, FCA takovou sjednocenou široce uznávanú metodiku nemá. Vyhledávali jsme publikované články o používání a rozdílnosti postupů HCA a FCA pomocí databáze Web of Science pomocí klíčových slov. Analyzovali jsme získané informace z relevantních publikaci. Získali jsme přehled doporučení používat společenské perspektivy ve světě. Shrnuli a zdůraznili jsme základní informace o rozdílnosti mezi postupy FCA a HCA. Identifikovali jsme klíčové proměnné, které by měly vystupovat v metodice FCA při ohodnocování productivity cost, a navrhli jsme postup jejich získání. Doporučujeme vytvoření jednotné metodiky, která by mohla zvýšit srovnání jednotlivých analýz z různých států a přispět k přenositelnosti dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info