Informace o publikaci

Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600

Autoři

KALHOUS David RYCHTEROVÁ Pavlína

Rok publikování 2021
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Svazek pojednává o vyprávěních o identifikaci v pozdně středověké východní střední Evropě psaných latinsky i v různých nářečích, která se v té době stala novými politickými jazyky. Svazek pojednává o středoevropských a východostředoevropských historiografiích vrcholného a pozdního středověku. Zabývá se dějinami psanými v době, která přinesla hlubokou diferenciaci středověkých společností v těchto regionech. S tím, jak nové společenské třídy získávaly ekonomickou a politickou moc, rostla poptávka po ujišťujících identifikacích. Vyprávění o minulosti byla šita na míru odlišným společenským skupinám a často se v nich používaly místní jazyky namísto univerzálního jazyka elitního vzdělání, latiny. Svazek věnuje pozornost vzájemnému působení jazyků a zaměřuje se na strategie, které jednotlivá díla vyvinula, aby vyvážila mnoho alternativních způsobů identifikace. Svazek vyplňuje významnou vědeckou mezeru a nabízí důležitý vhled do narativů identifikace psaných v latině a v různých vernakulárních jazycích, které se staly novými politickými jazyky tohoto období.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info