Informace o publikaci

Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí běžné základní školy

Autoři

ŠTIBRÁNYIOVÁ Marína

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Úspěšný proces inkluze by měl zohledňovat speciální vzdělávací potřeby dítěte v kontextu prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Formulace dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou v našem prostředí užíváme, nám může trochu mylně poukazovat pouze na dítě a jeho konkrétní potřeby. Speciální potřeby však nemá jen dítě se sluchovým postižením, ale i pedagogičtí pracovníci, kolektiv třídy a prostor ve kterém se dítě pohybuje. Pokud pedagogičtí pracovníci chápou problematiku a důsledky sluchového postižení, dovedou je lépe reflektovat ve výukových procesech včetně práce s kolektivem třídy. Poznatky v tomto textu vycházejí z tříletého výzkumného projektu Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením. Ve výzkumu bylo zapojených 12 tříd 1. stupně běžné základní školy. Obsah toho textu popisuje výzkumné závěry spojené s komunikačními strategiemi pedagogických pracovníků, které by měly být užívány pokud je v kolektivu třídy dítě se sluchovým postižením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info