Informace o publikaci

Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Autoři

BLAŽEK Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Práce a mzda
Citace
www https://www.praceamzda.cz/clanky/vymerovaci-zaklad-osobni-pece-posuzovani-zdravotniho-stavu-i-nahrada-starobniho-duchodu-v
Klíčová slova social security law, pension insurance, assessment base, personal care
Popis Nejvyšší správní soud došel v nedávno posuzovaných případech k závěru, že do vyměřovacího základu pojištěnce se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu nezahrnuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vyplácená podle občanského zákoníku, a také k závěru, že podmínka osobní péče ve smyslu zákona o důchodovém pojištění je při výkonu zaměstnání splněna jen tehdy, je-li zaměstnání konáno při takovém zkrácení pracovní doby nebo za jiných obdobných podmínek, které nebrání řádnému výkonu osobní péče. Stejně tak stojí za pozornost závěr týkající se posuzování zdravotního stavu žadatele o invalidní důchod i dílčí závěr stran dob pobírání náhrady starobního důchodu. Článek tyto závěry kriticky analyzuje a uvádí je do širších souvislostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info