Informace o publikaci

Epigravettian in the area north of Sudetes: a case study from the site Sowin 7, SW Poland

Název česky Epigravetien v oblasti severně od Sudet: klíčové studium lokality Sowin 7, JZ Polsko
Autoři

WIŚNIEWSKI Andrzej KUFEL-DIAKOWSKA Bernadeta KOZYRA Cyprian CHLOŃ Marcin RÓZOK Zofia PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem tohoto příspěvku je dokumentace aktivit lovců a sběračů souvisejících s vývojem postglaciálního epigravettského osídlení na polském území severně od Sudet. Při využití dat ze sídliště Sowin 7 v jihozápadním Polsku autoři předvedli hlavní aktivity spojené se sídlištěm, se kterými související změny ve zhotovování kamenných nástrojů používaných k lovení a dále celým souborem nově se objevejících úkolů k zajištění stravy. Při srovnání nálezů ze Sowina s ostatními epigravettskými sídlišti v Polsku lze konstatovat, že epigravettské tlupy byly dobře vybaveny. Výzkum dále ukázal na systematické využívání okolního životního prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info