Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 5

Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel DOLEŽAL Jan CHYTRÝ Kryštof PROKEŠOVÁ Helena SEDLÁČEK Vojtěch ZUKAL Dominik

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://botanospol.cz/cs/node/6418
Klíčová slova Braun-Blanquet approach; Carpino-Fagetea; Festuco-Brometea; Galio-Urticetea; Phragmito-Magno-Caricetea; phytosociology; plant communities; Polygono arenastri-Poëtea annuae; syntaxonomy; Stellarietea mediae
Popis V půlkulatém čísle komentovaných fytocenologických snímků z České republiky se opět sešly pestré příspěvky k poznání tuzemské vegetace. Většina z nich pojednává o nelesních společenstvech. Jihomoravské skalní stepi s dominancí Stipa eriocaulis jsou uvedeny v kontextu variability panonského svazu Bromo pannonici-Festucion pallentis. Dále přinášíme nová data k teplomilným ruderálním asociacím Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri a Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris z východních Čech, kde dosud tato vegetace nebyla dokumentována. Z polopřirozené a přirozené vegetace uvádíme porosty drnavce lékařského (asociace Urtico dioicae-Parietarietum offi cinalis), které byly nově doloženy z většiny známých moravských lokalit druhu. Brakické rákosiny se skřípincem Tabernaemontanovým (asociace Schoenoplectetum tabernaemontani) byly zaznamenány na jižní Moravě, odkud nebyly téměř žádné recentní údaje. Lesní vegetaci se věnuje příspěvek zaměřený na vápnomilné skalní lipiny (asociace Seslerio caeruleae-Tilietum cordatae), které byly poprvé zaznamenány ve Slezsku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info