Informace o publikaci

Jak měřit metakognici (nejen) u nadaných dětí

Autoři

STRAKA Ondřej

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Publikace se věnuje problematice měření metakognice, se zvláštním zřetelem na specifickou skupinu intelektově nadaných dětí. Stručně představuje samotný konstrukt metakognice, taxonomii metakognitivních jevů a vztah metakognice a intelektového nadání. Dále jsou pojednány a kriticky zhodnoceny nejdůležitější metody a techniky, které byly pro zjišťování metakognice vyvinuty. Monografie se zabývá jak metodami, při nichž jsou data o metakognici registrována souběžně s vykonáváním podnětového úkolu (tzv. on-line metody), tak metodami, kdy jsou data zaznamenávána až s určitým časovým odstupem (tzv. off-line metody). Nejobsáhlejší část publikace se pak zabývá problematikou různých metrik a indexů používaných k vyjádření úrovně metakognitivního monitorování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info